Lịch tuần

Lịch tuần 4 năm học 2015-2016

Mon, 05/09/2016, 07:43 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 4 (Từ 5/9/2016 đến 11/9/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

5/9/2016

 

 7h30

 

Giao ban trường

 Ô.Hoàng

 HCQT   Ô.Định

 

 8h30   A305

Giao ban phòng

 Ô.Định

 

Cả phòng

 

 10h  A303

 In sao đề thi TS hệ VHVL

 Ô.Nhân

 KTĐBCL

 Các thành viên theo QĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

6/9/2016

 

 7h30

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

7/9/2016

 

7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

  

Thứ 5

8/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

8h 

PHA

Họp triển khai Báo cáo tự đánh giá theo công văn số 1237 của Bộ GD&ĐT 

 Ô.Hoàng

 KT&ĐBCL và các nhóm

Trưởng các nhóm chuyên trách theo QĐ

Thứ 6

9/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

  10/9/2016

 

 

          

CN

11/9/2016