Lịch tuần

Lịch tuần 5 năm học 2015-2016

Mon, 12/09/2016, 10:22 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 5 (Từ 12/9/2016 đến 18/9/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

12/9/2016

 

 7h30

 PHA

Giao ban trường

 Ô.Hoàng

 HCQT   Ô.Định

 

 8h30   A305

Giao ban phòng

 Ô.Định

 

Cả phòng

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

13/9/2016

 

 7h30

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

14/9/2016

 

7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

  

Thứ 5

15/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Thứ 6

16/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 9h

 PHA

Báo cáo phương án quy hoạch tổng thể CS2 

 Ô.Hoàng

 QLĐT&XDCB

 Ô.Định 

Thứ 7

  17/9/2016

 

 

          

CN

18/9/2016