Lịch tuần

Lịch tuần 6 năm học 2015-2016

Mon, 19/09/2016, 07:45 GMT+7

 

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2016-2017 (Từ 19/9/2016 đến 25/9/2016)

 

 

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

 

Thứ 2

19/9/2016

 

 7h30

 PHA

Giao ban trường

 Ô.Hoàng

 HCQT 

Ô.Định

 

 8h30

PHA

Họp hội đồng tuyển sinh

 Ô.Hoàng

ĐT, TTĐTTX 

Ô.Định

 

 9h30

PHA

Họp ban chỉ đạo triển khai đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của EPU

 Ô.Hoàng

 TCCB

Ô.Định

 

 10h

 A305

Giao ban phòng

 Ô.Định

 

Cả phòng

 

 13h

 HTC

Sinh hoạt chính trị cho SV khóa mới

 

 

Ô.Bình

 

 

Thứ 3

20/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 13h

  HTC

Sinh hoạt chính trị cho SV khóa mới

 

 

Ô.Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

21/9/2016

 

7h30

   HTC

Sinh hoạt chính trị cho SV khóa mới

 

 

Ô.Bình 

Thứ 5

22/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 7h30

 

Sinh hoạt chính trị cho SV khóa mới

 

 

Ô.Bình

Thứ 6

23/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

7h30

HTC

Sinh hoạt chính trị cho SV khóa mới

 

 

Ô.Bình

Thứ 7

  24/9/2016

 

 7h30

HTC

Sinh hoạt chính trị cho SV khóa mới 

 

 

 Ô.Bình

CN

25/9/2016