Lịch tuần

Lịch tuần 7 năm học 2015-2016

Mon, 26/09/2016, 10:03 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2016-2017 (Từ 26/9/2016 đến 3/10/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

 

 

Thứ 2

26/9/2016

 

 7h30

 PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

 HCQT 

Ô.Định

 

 8h30

A305 Giao ban phòng Ô.Định   Cả phòng

 

 

         

 

 

   

 

   

 

 

         

 

 

 

Thứ 3

27/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

28/9/2016

 

7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

29/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

         

Thứ 6

30/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

         

Thứ 7

1/10/2016

 

 

         

 

CN

2/10/2016