Lịch tuần

Lịch tuần 8 năm học 2015-2016

Mon, 03/10/2016, 07:36 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2016-2017 (Từ 3/10/2016 đến 9/10/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

 

 

 

 

Thứ 2

3/10/2016

 

 7h30

 PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

 HCQT 

Ô.Định

 

 8h30

A305 Giao ban phòng Ô.Định   Cả phòng

 

 9h

HTM   Họp mặt cán bộ chủ chốt  BCT    Ô.Định

 

 

   

 

   

 

 

         

 

 

 

 

 

Thứ 3

4/10/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

5/10/2016

 

7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

6/10/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

         

Thứ 6

7/10/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 8h

 PHA Họp góp ý Dự thảo đề án TS 2017 và Dự thảo quy chế đào tạo liên thông của Trường Đại học Điện lực  Ô.Hoàng    Ô.Định

Thứ 7

8/10/2016

 

 

         

 

CN

9/10/2016