Lịch tuần

Lịch tuần 9 năm học 2015-2016

Mon, 10/10/2016, 15:22 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2016-2017 (Từ 10/10/2016 đến 16/10/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

 

 

 

 

Thứ 2

10/10/2016

 

 7h30

 PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

 HCQT 

Ô.Định

 

 9h

 PHA Họp về việc khảo sát SV sau khi TN và khảo sát online Ô.Hoàng  KTĐBCL Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị

 

 10h

PHA Họp báo cáo tự đánh giá trường (về tiêu chuẩn ĐT) Ô.Hoàng KTĐBCL   Đào tạo, KTĐBCL

 

 

   

 

   

 

 

         

 

 

 

 

 

Thứ 3

11/10/2016

 

 14h

 PHA

Họp Ban Thanh tra Đào tạo

 Ô.Hoàng

 ĐT

 Ô.Định

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

12/10/2016

 

7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

13/10/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

         

Thứ 6

14/10/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

         

Thứ 7

15/10/2016

 

 

         

 

CN

16/10/2016