Lịch tuần

Lịch tuần 10 năm học 2015-2016

Mon, 17/10/2016, 07:48 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2016-2017 (Từ 17/10/2016 đến 23/10/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

17/10/2016

 7h30

 

 PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

 

 HCQT 

Ô.Định

 8h30


 PHA Họp góp ý dự thảo quy chế đào tạo liên thông Ô.Hoàng ĐT Ô.Định

 10h

 

A305 Giao ban phòng Ô.Định
Cả phòng

 

 

   

 

   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

18/10/2016

 7h30Làm việc bình thường


 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

19/10/2016

 

7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

20/10/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

         

Thứ 6

21/10/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

         

Thứ 7

22/10/2016

 

 

         

 

 

CN

23/10/2016