Lịch tuần

Lịch tuần 11 năm học 2015-2016

Mon, 24/10/2016, 07:50 GMT+7

   PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2016-2017 (Từ 24/10/2016 đến 30/10/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

24/10/2016

 7h30

 

 PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

HCQT 

Ô.Định

 8h30


 PHA Họp góp ý về cuốn giới thiệu trường Ô.Hoàng QLKH&HTQT Ô.Định

 9h30

 

 PA305 Giao ban phòng Ô.Định
Cả phòng

 

 

   

 

   

 

 

         

Thứ 3

25/10/2016

 7h30Làm việc bình thường


 9h

 

 PA303  In sao đề thi tốt nghiệp hệ VHVL  Ô.Nhân KTĐBCL  Ban đề thi TN

 15h

 

 PHA

 Họp Ban thanh tra đào tạo

Ô.Hoàng 

ĐT 

 Ô.Định

Thứ 4

26/10/2016

 7h30

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

27/10/2016

  7h30

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

         

Thứ 6

28/10/2016

 7h30

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

         

Thứ 7

29/10/2016

 

 

         

CN

30/10/2016