Lịch tuần

Lịch tuần 13

Mon, 07/11/2016, 13:56 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 13 (Từ 7/11/2016 đến 13/11/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 7/11/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

 

 

Ông Định

8h300

1h

PHA

Giao về: Giá trị Epu

 

 

Ông Định

9h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 8/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 9/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

10/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

11/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

12/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

13/11/2016