Lịch tuần

Lịch tuần 14

Mon, 14/11/2016, 07:33 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 14 (Từ 14/11/2016 đến 20/11/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

14/11/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

HCQT

Ông Định

8h30

1h

PHA

Họp về hiệu chỉnh CT đào tạo và hoàn thiện chuẩn đầu ra

Ô.Hoàng

ĐT

Ông Định

9h30

1h

PHA

Họp HĐ tuyển sinh (báo cáo chuẩn bị thi liên thông chính quy)

 Ô.Hoàng

ĐT

Ông Định

10h30

 1h

PA305 

Giao ban phòng 

 Ô.Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

15/11/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

16/11/2016

7h30

Cả ngày 

 

 

 

 

Cả phòng

Thứ 5

17/11/2016

7h30

Cả ngày

 

 

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

18/11/2016

7h30

Cả ngày

 

 

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

19/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

20/11/2016