Lịch tuần

Lịch tuần 16

Mon, 28/11/2016, 07:57 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 16 (Từ 28/11/2016 đến 4/12/2016)

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Thứ 2

28/11/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ông Định

8h30

30 phút PHA Họp lấy ý kiến về mẫu phiếu Lấy ý kiến Giảng viên Ô.Định   Ô.Định

9h30

1h P A305 Giao ban phòng Ô.Định    Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

29/11/2016

8h

 1h

 PHA

Họp về kế hoạch thanh tra nội bộ

 Ô.Hoàng 

 

Ô.Định


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

30/11/2016

9h

1h

 PHA

Họp triển khai thi học kỳ I năm học 2016 - 2017

 Ô.Hoàng

 

Ô.Định

Thứ 5

1/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

2/12/2016

14h

Cả buổi

PHA 

Họp BCTĐG trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

3/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

4/12/2016