Lịch tuần

Lịch tuần 18

Mon, 12/12/2016, 08:56 GMT+7

   PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 18 (Từ 12/12//2016 đến 18/12/2016)

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Thứ 2

12/12/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ông Định

8h30

1h P A305 Giao ban phòng Ô.Định    Cả phòng         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

13/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Ô.Định

 

Cả phòng


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

14/12/2016

7h30

Cả ngày   Làm việc bình thường     Cả phòng

Thứ 5

15/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

16/12/2016

8h

1h

 PHA

Thông báo kết luận của Trường về việc thực hiện kết luận thanh tra Bộ CT

 

 

Ô.Định, Ô.Bình

9h30

1h

 PH3

Họp định mức chi tiền thi lại lần 2

 

 

Ô.Định, Ô.Bình

Thứ 7

17/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

18/12/2016