Lịch tuần

Lịch tuần 19

Mon, 19/12/2016, 07:34 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 19 (Từ 19/12//2016 đến 25/12/2016)

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Thứ 2

19/12/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ông Bình

8h30

30ph

PHA

Rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ của EPU

Ô.Hoàng

 

Ông Bình

9h

1h

 PA305

Họp phòng

 

 

Cả phòng

7h30

Cả ngày 

 Tô Ngọc Vân

 Tham dự Hội nghị Đảm bảo chất lượng

 

 

Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

20/12/2016

7h30

Cả ngày

HTC

Khám sức khỏe định kỳ năm 2016

 

 

Cả phòng

13h30

Cả buổi

A412

Hội thảo về ứng dụng mô hình KoSen vào đào tạo

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

15h

Cả buổi

A303 

In sao đề thi TN hệ VHVL 

Ô.Nhân

 

Các thành viên theo QĐ

 

Thứ 4

21/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 5

22/12/2016

8h

2h

PH3

Họp HĐ thẩm định chủ trương dự án phần mềm quản trị hệ thống nhà trường

 Ô.Hoàng

 

Ô.Định

10h

1h 

PH3

Họp HĐTS (xét tuyển đầu vào liên thông và VB2) 

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định

Thứ 6

23/12/2016

10h

1h

 PHA

Họp HĐTS cao học

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

24/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

25/12/2016