Lịch tuần

Lịch tuần 21

Tue, 03/01/2017, 07:30 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 21 (Từ 2/1/2017 đến 8/1/2017)

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Thứ 2

2/1/2017

         

 

 

 

 

 

Nghỉ lễ

 

 

 

 

           
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

3/1/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

 8h30

 1h PA305 Họp phòng Ô.Định     Cả phòng

 

       

 

 

 

Thứ 4

4/1/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 5

5/1/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

    Cả phòng

 8h

2h PHA  Họp Báo cáo TĐG trường Ô.Hoàng    Ô.Định

Thứ 6

6/1/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

7/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

8/1/2017