Lịch tuần

Lịch tuần 22

Sat, 07/01/2017, 15:11 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 22 (Từ 9/1/2017 đến 15/1/2017)

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Thứ 2

9/1/2017

7h30 1h PHA Giao ban trường Ô.Hoàng 

 

Ô.Định

8h30

1h 

PHA

Họp đóng góp ý kiến cho BGH

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

9h30 

1h PA305  Họp phòng  Ô.Định    Cả phòng
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

10/1/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

9h

 1h PA303 In sao đề thi TN hệ VHVL Ô.Định    Các thành viên theo QĐ

 

       

 

 

 

Thứ 4

11/1/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 5

12/1/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

    Cả phòng

 

           

Thứ 6

13/1/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

14/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

15/1/2017