Lịch tuần

Lịch tuần 23

Mon, 16/01/2017, 08:59 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 23 (Từ 16/1/2017 đến 22/1/2017)

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 16/1/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

 

 

Ông Định

9h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 17/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 18/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

19/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

20/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

21/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

22/1/2017