Lịch tuần

Lịch tuần 26

Mon, 06/02/2017, 09:34 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 26 (Từ 6/2/2017 đến 12/2/2017)

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

6/2/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

 

 

Ông Định

9h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

7/2/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 

8/2/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

9/2/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

10/2/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

11/2/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

12/2/2017