Lịch tuần

Lịch tuần 27

Sun, 12/02/2017, 09:35 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 27 (Từ 13/2/2017 đến 19/2/2017)


Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

13/2/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ông Định

8h30

1.5h

PHA

Họp HĐ tuyển sinh

 

 

Ông Định

10h

1.5h 

PHA

Họp triển khai thống kê sv có việc làm sau TN

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

 14/2/2017

7h30 Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 

15/2/2017

7h30 

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng 

Thứ 5

16/2/2017

7h30  

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/2/2017

7h30   

Cả ngày

 

Làm việc bình thường 

 

 

Cả phòng 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

18/2/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

19/2/2017

8h 

Cả buổi 

HT C 

Học tập chuyên đề khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" 

Ô.Hoàng 

 

Các thành viên theo QĐ