Lịch tuần

Lịch tuần 28

Mon, 20/02/2017, 09:03 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 28 (Từ 20/2/2017 đến 26/2/2017)


Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

20/2/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ông Định

8h30

9h30

PHA

Họp phòng

Ô.Định

 

Cả phòng

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

 21/2/2017

7h30 Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 

22/2/2017

7h30 

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng 

Thứ 5

23/2/2017

7h30  

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

24/2/2017

7h30   

Cả ngày

 

Làm việc bình thường 

 

 

Cả phòng 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

25/2/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

26/2/2017