Lịch tuần

Lịch tuần 29

Mon, 27/02/2017, 08:03 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 29 (Từ 27/2/2017 đến 5/3/2017)


Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

27/2/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30

1h

PHA

Họp HĐTS

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

9h30

1h  PA305  Họp phòng Ô.Định   Cả phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

 28/2/2017

7h30 Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

13h30

Cả buổi

 PHA

Họp góp ý phát triển chiến lược trường

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 

1/3/2017

7h30 

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng 

Thứ 5

2/3/2017

7h30  

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

9h 

Cả buổi

PHA 

Họp đề án tái cơ cấu TT ACT 

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

Thứ 6

3/3/2017

7h30   

Cả ngày

 

Làm việc bình thường 

 

 

Cả phòng 

8h 

1h 

PHA 

Họp BCTĐG trường

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định 

Thứ 7

4/3/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

5/3/2017