Lịch tuần

Lịch tuần 30

Fri, 03/03/2017, 18:35 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 30 (Từ 6/3/2017 đến 12/3/2017)


Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

6/3/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Họp phòng

Ô.Định

 

Cả phòng 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

 7/3/2017

7h30 Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 

8/3/2017

7h30 

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng 

Thứ 5

9/3/2017

7h30  

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

           

Thứ 6

10/3/2017

7h30   

Cả ngày

 

Làm việc bình thường 

 

 

Cả phòng 

14h 

Cả buổi

PHA 

Họp thông qua QC quản lý các hoạt động KHCN sửa đổi 2017

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định 

Thứ 7

11/3/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

12/3/2017