Lịch tuần

Lịch tuần 31

Mon, 20/03/2017, 11:37 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 31 (Từ 13/3/2017 đến 19/3/2017)

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 13/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

9h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

13h30

1h

PHA

Giao ban trường

 

 

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 14/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 15/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

16/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/03/2017

5h00

3 ngày

 

Họp ban chấp hành trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

18/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

19/03/2017