Lịch tuần

Lịch tuần 34

Mon, 03/04/2017, 07:46 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 34 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)


Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

03/04/2017

7h30

1,5h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

9h30

30ph

PHA

Xác định chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sỹ ngành QLNL

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

10h

1h 

PA305

Họp phòng 

Ô.Định 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

04/04/2017

8h

1h

PHA 

Hội thảo lấy ý kiến GV,CB quản lý, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động về chương trình ĐT ĐH ngành KT hạt nhân

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định

9h 

Cả buổi 

PHA 

Góp ý công năng nhà 15 tầng 

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định

14h

1h 

PHA 

Thông qua QĐ thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của trường ĐHĐL và của các đơn vị 

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

 

Thứ 4 

05/04/2017

7h30 

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng 

Thứ 5

06/04/2017

 

 

 

Nghỉ giỗ tổ 10/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

07/04/2017

8h 

2h

PHA 

Lấy ý kiến Hội nghị cán bộ chủ chốt về danh sách dự kiến vào quy hoạch BGH giai đoạn 2017-2021 

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định, Ô.Bình

14h30

Cả buổi 

PHA 

Góp ý phần mềm quản lý trường 

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định 

Thứ 7

08/04/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

09/04/2017