Lịch tuần

Lịch tuần 35

Mon, 10/04/2017, 07:57 GMT+7

 

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 35 (Từ 10/04/2017 đến 16/04/2017)


Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

10/04/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30

1h

PHA

Họp về tuyển sinh hệ CĐ

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

9h30

1h 

PA305

Họp phòng 

Ô.Định 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thứ 3

11/04/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thứ 4 

12/04/2017

14h

1h

PHA

Lấy ý kiến hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng quy hoạch BGH giai đoạn 2017-2021

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

Thứ 5

13/04/2017

7h30 

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 6

14/04/2017

8h 

2h

PHA 

Họp xây dựng chiến lược phát triển trường

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

15/04/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

16/04/2017