Lịch tuần

Lịch tuần 36

Mon, 17/04/2017, 08:02 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       

Tuần 36 (Từ 17/04/2017 đến 23/04/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

17/04/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Họp phòng 

Ô.Định 

 

Cả phòng

10h

1h 

PHA

Họp về công tác quản lý đào tạo các lớp chất lượng cao

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

13h30

1h 

PHA 

Tiếp thu ý kiến của các đơn vị về dự thảo quy chế tiền lương 

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

  Thứ 3

18/04/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thứ 4 

19/04/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 5

20/04/2017

7h30 

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 6

21/04/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

22/04/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

23/04/2017