Lịch tuần

Lịch tuần 37

Tue, 25/04/2017, 08:02 GMT+7

   PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       

Tuần 37 (Từ 24/04/2017 đến 30/04/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

24/04/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Họp phòng 

Ô.Định 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thứ 3

25/04/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

14h

2h 

PHA

Họp BC thẩm định chất lượng GDĐH 2017 

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định 

 

 

 

 

 

 

 

  Thứ 4 

26/04/2017

14h30

2h

PHA 

Họp thống kê việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định

Thứ 5

27/04/2017

7h30 

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng 

14h 

1h 

PHA

Họp tuyển sinh 

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định 

 Thứ 6

28/04/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

29/04/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

30/04/2017