Lịch tuần

Lịch tuần 38

Wed, 03/05/2017, 08:11 GMT+7

   PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       

Tuần 37 (Từ 1/5/2017 đến 7/5/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

1/5/2017

 

 

 

Nghỉ quốc tế lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thứ 3

2/5/2017

 

 

 

Nghỉ bù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thứ 4 

3/5/2017

 

7h30

1h

PHA 

Giao ban đầu tháng 5/2017

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định

Thứ 5

4/5/2017

7h30 

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 6

5/5/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

8h 

1.5h 

HTC 

Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu thành viên HĐ trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định, Ô.Bình 

Thứ 7

6/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

7/5/2017