Lịch tuần

Lịch tuần 39

Mon, 08/05/2017, 09:20 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 39 (Từ 8/5/2017 đến 15/5/2017)

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 8/05/2017

13h30

1h

PHA

Giao ban trường

 

 

Ông Định

14h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 9/05/2017

8h00

2h

PH A

Rà soát ba công khai

 

 

Ông Định

10h

1h 

PHA 

Họp chuẩn bị kiểm định theo chuẩn ABET cho ngành kỹ thuật điện 

 

Ô.Hoàng

Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 10/05/2017

14h30

Cả buổi 

PHA

Họp phương án lắp đặt điều hòa và bảo vệ tài sản các lớp học 

 

Ô.Hoàng 

Ô.Định 

Thứ 5

11/05/2017

9h

1h

PHA

Thông qua kế hoạch dạy ngoại ngữ cho SV TS năm 2017

 

 

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

12/05/2017

14h

1h

PHA

Rà soát chức năng edusoft

 

 

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

13/05/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

14/05/2017