Lịch tuần

Lịch tuần 40

Mon, 15/05/2017, 07:54 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 40 (Từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

 15/05/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng 

 

Ông Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

14h 

1h

PHA 

Họp về các điều kiện đảm bảo chất lượng 

Ô.Hoàng

 

Ô.Định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

 16/05/2017

7h30

Cả ngày
Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

 17/05/2017

7h30

Cả ngày


Làm việc bình thường

 


Cả phòng

Thứ 5

18/05/2017

7h30

Cả ngày


Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

18h30 

Cả buổi 

HTC 

Giao lưu thầy và trò 

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định, Ô.Bình 

Thứ 6

19/05/2017

8h

2h

PHA

Họp triển khai xây dựng quy trình làm việc

Ô.Hoàng 

 

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

20/05/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

21/05/2017