Lịch tuần

Lịch tuần 41

Mon, 22/05/2017, 10:13 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 41 (Từ 22/5/2017 đến 28/5/2017)

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

 22/05/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng 

 

Ông Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

 23/05/2017

7h30

Cả ngày
Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

 24/05/2017

7h30

Cả ngày


Họp thông qua danh mục hồ sơ tài liệu các đơn vị

Ô.Hoàng 


Ô.Định

Thứ 5

25/05/2017

7h30 Cả ngày   Làm việc bình thường     Cả phòng
9h

1h 

PHA

Họp bàn về xây dựng quy định xử lý vi phạm hành chính trong trường ĐHĐL

Ô.Hoàng 

 

Ô.Định 

Thứ 6

26/05/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

27/05/2017

7h30

Cả buổi

HTC 

Hội nghị đại biểu CBCCVC 2017 

Ô.Hoàng 

 

Các thành viên theo QĐ 

CN

28/05/2017