Lịch tuần

Lịch tuần 42

Mon, 29/05/2017, 08:03 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 42 (Từ 29/5/2017 đến 3/6/2017)

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Thứ 2

 29/05/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

 

Ô.Hoàng 

 

 

 

 

Ông Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Ông Định

 

Cả phòng

10h 

1.5h 

PHA 

Họp HĐ tuyển sinh 

Ô.Hoàng 

 

 

 

Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

 30/05/2017

 

7h30

 

Cả ngày


Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

Cả phòng

 

8h30

 

1.5h

PHA

Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành luật thanh tra năm 2010 

 

Ô.Hoàng 

 

 

Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

 31/05/2017

 

7h30

 

 

Cả ngày

 

 

 

 

Làm việc bình thường

 


Ô.Định

 

 

Thứ 5

 

01/06/2017

 

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

14h

Cả buổi

 

PHA

 

Họp báo cáo tình hình chuẩn bị xây dựng và kiểm định chương trình đào tạo hệ ĐH chuyên ngành KTĐ theo chuẩn ABET

 

Ô.Hoàng 

 

 

 

 

 

Ô.Định 

 

 

 

Thứ 6

02/06/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

Cả phòng

8h30

 

Cả buổi 

 

 

PHA 

 

 

Báo cáo chiến lược các đơn vị 

 

 

Ô.Hoàng 

 

 

 

 

 

Ô.Định

 

Thứ 7

 

03/06/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

04/06/2017