Lịch tuần

Lịch tuần 43

Mon, 05/06/2017, 09:14 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017        Tuần 43 (Từ 5/6/2017 đến 11/6/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

 5/6/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Ô.Định

 

Cả phòng

 

Thứ 3

6/6/2017

 

8h

1h

HTM

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến quy hoạch BGH giai đoạn 2020-2025

Ô.Hoàng

 

 

 

 

Ô.Định, Ô.Bình

 

9h

2h

PHA

Họp khảo sát ý kiến người học online

 

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

13h30

 

Cả buổi

PHA

 

Báo cáo giải trình phần mềm quản lý chung

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

Thứ 4

7/6/2017

8h

30p

PHA

Họp hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng về lấy ý kiến quy hoạch BGH giai đoạn 2020-2025

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30

Cả buổi

PHA

Xây dựng chiến lược phát triển Trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

Thứ 5

8/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 6

9/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 7

10/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

11/6/2017