Lịch tuần

Lịch tuần 46

Mon, 26/06/2017, 07:46 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017        Tuần 46 (Từ 26/6/2017 đến 2/7/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

 26/6/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Ô.Định

 

Cả phòng

 

Thứ 3

27/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

28/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

9h

Cả buổi

PA303

In sao đề thi tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học

Ô.Nhân

 

Các thành viên theo QĐ

Thứ 5

29/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 6

30/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 7

1/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

2/7/2017