Lịch tuần

Lịch tuần 47

Mon, 03/07/2017, 07:44 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017        Tuần 47 (Từ 3/7/2017 đến 9/7/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

 3/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

4/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

5/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

   

 

     

Thứ 5

6/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 6

7/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 7

8/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

9/7/2017