Lịch tuần

Lịch tuần 48

Mon, 10/07/2017, 10:34 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017        Tuần 47 (Từ 10/7/2017 đến 16/7/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

 10/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

13h30

1h

PHA

Rà soát công tác triển khai thực hiện nghị quyết 77 báo cáo Bộ GD&ĐT

Ô.Hoàng

 

Ô.Định 

 

Thứ 3

11/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

12/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

13h 

Cả buổi PHA

Làm việc với Đoàn khảo sát triển khai NQ77 của Bộ GD&ĐT 

Ô.Hoàng   Ô.Định

Thứ 5

13/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 6

14/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 7

15/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

16/7/2017