Lịch tuần

Lịch tuần 49

Mon, 17/07/2017, 09:23 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017        Tuần 49 (Từ 17/7/2017 đến 23/7/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

 17/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

9h30

1h

PHA

Họp về danh mục quy trình công việc

Ô.Hoàng

 

Ô.Định 

 

Thứ 3

18/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

19/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

   

 

     

Thứ 5

20/7/2017

9h

Cả buổi

 

Họp góp ý quy trình của phòng HCQT

 

 

Ô.Định

Thứ 6

21/7/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 7

22/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

23/7/2017