Lịch tuần

Lịch tuần 3

Mon, 21/08/2017, 10:28 GMT+7

   PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 3 (Từ 21/8/2017 đến 27/8/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

 21/8/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30 

30ph

PHA

Họp xét trúng tuyển hệ VHVL

Ô.Hoàng

 

Ô.Định 

9h30

1h

PHA

Họp Hội đồng KH&ĐT về điều chỉnh ngành/chuyên ngành phục vụ Đào tạo và Tuyển sinh

Ô.Hoàng

 

Ô.Định 

10h30

1h

PHA

Họp về công tác chuẩn bị XD và kiểm định chương trình Đào tạo Đại học ngành KTĐ theo chuẩn ABET

Ô.Hoàng

 

Ô.Định 

Thứ 3

22/8/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Cả phòng

Thứ 4

23/8/2017

14h

30ph

PHA

Họp tổ đề án đào tạo TS ngành CNTT

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

14h30

Cả buổi

PHA

Góp ý quy trình ĐT SĐH

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

Thứ 5

24/8/2017

8h

Cả buổi

 PHA

Họp góp ý quy trình phòng KHTC

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

14h

Cả buổi

PHA

Góp ý quy trình công việc TTĐTHTQT

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

Thứ 6

25/8/2017

14h

Cả buổi

 PHA

Họp góp ý quy trình phòng TCCB

 Ô.Hoàng

 

Ô.Định

Thứ 7

26/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

27/8/2017