Lịch tuần

Lịch tuần 4

Wed, 30/08/2017, 07:55 GMT+7

    PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 4 (Từ 28/8/2017 đến 3/9/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

 28/8/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Định

9h30 

1h

PHA

Họp lãnh đạo chủ ch

Ô.Hoàng

 

       

 

       

Thứ 3

29/8/2017

9h

2 h

 PHA

họp góp ý quy trình đào tạo

Ông Định

Thứ 4

30/8/2017

15h30

2h

PHA

Họp góp ý quy tri

Ô.Định

 

       

Thứ 5

31/8/2017

 

       

 

       

Thứ 6

1/9/2017

9h

Cả buổi

 PHA

Họp góp ý quy trình phòng TCHSSV

Ô.Định

Thứ 7

2/9/2017

 

 

 

 

 

CN

3/9/2017