Lịch tuần

Lịch tuần 6

Mon, 11/09/2017, 14:10 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 6 (Từ 11/9/2017 đến 17/9/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

11/9/2017

 7h30

 1h PHA  Giao ban đầu tuần Ô.Định

 9h

 1h PHA Họp tổ kiểm định ABET Ô.Định

 10h

1h PA305 Giao ban phòng Cả phòng

 

       

Thứ 3

12/9/2017

7h30

Cả ngày   Làm việc bình thường Cả phòng

Thứ 4

13/9/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

 

       

Thứ 5

14/9/2017

 8h

Cả buổi  PHA Họp góp ý quy trình phòng HCQT Ô.Định

 

       

Thứ 6

15/9/2017

14h

Cả buổi

 PHA

Họp góp ý quy trình phòng TCCB

Ô.Định

Thứ 7

16/9/2017

 

 

 

 

 

CN

17/9/2017