Lịch tuần

Lịch tuần 8

Mon, 25/09/2017, 14:18 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 8 (Từ 25/9/2017 đến 1/10/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

25/9/2017

7h30

 1h

PHA

Giao ban đầu tuần

Ô.Định

8h30

 1h

PA305

Giao ban phòng

Ô.Định

Thứ 3

26/9/2017

8h

1h

PHA

Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường

Ô.Định, Ô.Bình

Thứ 4

27/9/2017

 

 

 

 

 

Thứ 5

28/9/2017

8h

1.5h

PHA

Thông qua kế hoạch thanh tra quý 4 năm 2017 và năm 2018

Ô.Định

Thứ 6

29/9/2017

8h

Cả buổi

PHA

Họp góp ý quy trình phòng HCQT

Ô.Định

Thứ 7

30/9/2017

9h

Cả buổi

PHA

Họp Hội đồng thẩm định CTĐT trình độ tiến sỹ ngành CNTT

Ô.Định 

CN

1/10/2017