Lịch tuần

Lịch tuần 10

Mon, 09/10/2017, 14:22 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 10 (Từ 9/10/2017 đến 15/10/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

9/10/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

Thứ 3

10/10/2017

8h

1h

PHA

Họp triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Ô.Định

Thứ 4

11/10/2017

8h

1h

HTM

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cán bộ

Ô.Định, Ô.Bình

14h

Cả buổi

PHA

Họp tổ xây dựng và kiểm định ABET

Ô.Định

Thứ 5

12/10/2017

8h

2h

PHA

Họp góp ý quy trình phòng CTHSSV

Ô.Định

Thứ 6

13/10/2017

 

 

 

 

 

Thứ 7

14/10/2017

 

 

 

 

 

CN

15/10/2017