Lịch tuần

Lịch tuần 11

Mon, 16/10/2017, 14:28 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 11 (Từ 16/10/2017 đến 22/10/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

16/10/2017

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

10h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

Ô.Định

Thứ 3

17/10/2017

 

 

 

 

 

Thứ 4

18/10/2017

8h

Cả buổi

HTM

Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ô.Định, Ô.Bình

Thứ 5

19/10/2017

 

 

 

 

 

Thứ 6

20/10/2017

13h30

2h

PHA

Họp thẩm định điều kiện mở ngành đào tạo trình độ tiến sỹ ngành CNTT

Ô.Định

Thứ 7

21/10/2017

 

 

 

 

 

CN

22/10/2017