Lịch tuần

Lịch tuần 12

Mon, 23/10/2017, 10:49 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 12 (Từ 23/10/2017 đến 29/10/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

23/10/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

Thứ 3

24/10/2017

14h

1.5h

PHA

Họp thông qua chiến lược phát triển EPU

Ô.Định

15h30

1h

PHA

Thông qua kế hoạch thanh tra quý 4/2017 và 2018

Ô.Định

Thứ 4

25/10/2017

9h

1h

PHA

Họp duyệt mẫu phiếu khảo sát ý kiến của SV về cố vấn học tập

Ô.Định, Ô.Bình

10h

 

PA303

In sao đề thi TN hệ VLVH

Các thành viên theo QĐ

13h30

1.5h

PHA

Họp về in cuốn giới thiệu trường

Ô.Định

Thứ 5

26/10/2017

9h

2h

HTM

Đào tạo 5S cho các đơn vị

Các thành viên tổ phân công

Thứ 6

27/10/2017

13h30

2h

PHA

Họp thẩm định điều kiện mở ngành đào tạo trình độ tiến sỹ ngành CNTT

Ô.Định

Thứ 7

28/10/2017

 

 

 

 

 

CN

29/10/2017