Lịch tuần

Lịch tuần 13

Wed, 01/11/2017, 08:14 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 13 (Từ 30/10/2017 đến 05/11/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

30/10/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

Ô.Định

9h

2h

PHA

Triển khai quy trình Hiệu chỉnh CTĐT

Ô.Định

14h

1h

PHA

Họp báo cáo tự đánh giá trường

Ô.Định

Thứ 3

31/10/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

01/11/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 5

02/11/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 6

03/11/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

04/11/2017

 

 

 

 

 

CN

05/11/2017