Lịch tuần

Lịch tuần 14

Mon, 06/11/2017, 16:21 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 14 (Từ 06/11/2017 đến 12/11/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

06/11/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

14h

1h

HTM

Đào tạo 5S toàn trường (buổi 2)

Tổ 5S

Thứ 3

07/11/2017

7h30

Cả ngày

PHA

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

08/11/2017

8h

Cả buổi

PHA

Họp BCTĐG trường

Cả phòng

10h

 

PA303

In sao đề thi tuyển sinh hệ VLVH

Theo QĐ

Thứ 5

09/11/2017

8h

Cả buổi

PHA

Họp BCTĐG trường

Cả phòng

15h

Cả buổi

PHA

Trình bày chức năng nhiệm vụ phòng TCCB, TTrPC

Ô.Định

Thứ 6

10/11/2017

8h

Cả buổi

PHA

Họp BCTĐG trường

Cả phòng

Thứ 7

11/11/2017

 

 

 

 

 

CN

12/11/2017