Lịch tuần

Lịch tuần 15

Mon, 13/11/2017, 14:25 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 15 (Từ 13/11/2017 đến 19/11/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

13/11/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

Thứ 3

14/11/2017

8h

Cả buổi

PHA

Họp BCTĐG trường

Cả phòng

13h30

Cả buổi

HTM

Họp BCTĐG trường

Cả phòng

Thứ 4

15/11/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 5

16/11/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 6

17/11/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

18/11/2017

 

 

 

 

 

CN

19/11/2017