Lịch tuần

Lịch tuần 21

Mon, 25/12/2017, 16:50 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 21 (Từ 25/12/2017 đến 31/12/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

25/12/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

Ô.Định

8h30

1h

PHA

Họp HĐ KH&ĐT trường ĐH Điện lực để thông qua CTĐT tiến sỹ ngành CNTT

Ô.Định

9h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

Thứ 3

26/12/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

27/12/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 5

28/12/2017

8h

1h

PHA

Họp đánh giá nhận xét BGH

Ô.Định

9h

1h

PHA

Họp về công tác nhận xét đánh giá viên chức, người lao động năm 2017

Ô.Định

Thứ 6

29/12/2017

14h

1h

PHA

Họp trình bày web

Ô.Định

Thứ 7

30/12/2017

 

 

 

 

 

CN

31/12/2017