Lịch tuần

Lịch tuần 22

Tue, 02/01/2018, 08:01 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 22 (Từ 01/01/2018 đến 07/01/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

01/01

 

 

 

Nghỉ tết dương lịch

 

Thứ 3

02/01

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

03/01

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 5

04/01

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 6

05/01

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

06/01

 

 

 

 

 

CN

07/01