Lịch tuần

Lịch tuần 23

Mon, 08/01/2018, 07:57 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 23 (Từ 08/01/2018 đến 14/01/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

08/01

7h30

1.5h

PHA

Giao ban đầu tháng 1/2018

Ô.Định

9h

1h

HTM

Công bố QĐ bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Ô.Định, Ô.Bình

Thứ 3

09/01

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

10/01

8h

1h

PHA

Họp báo cáo kq khảo sát ý kiến người học online HK2 năm học 2016-2017

Ô.Định

Thứ 5

11/01

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 6

12/01

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

13/01

8h

1.5 ngày

HTC

Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII

Toàn thể Đảng viên

CN

07/01