Lịch tuần

Lịch tuần 34

Mon, 26/03/2018, 09:03 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 34 (Từ 26/03/2018 đến 01/04/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

26/03

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

8h30

1h

PHA

Họp HĐ tuyển sinh

Ô.Định

9h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

Thứ 3

27/03

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

28/03

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 5

29/03

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 6

30/03

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

31/03

 

 

 

 

 

CN

01/04